Styrelsen

Olle Anderson

Född 1955

Juristexamen

Ordförande

VD och delägare i C&R Partner AB, konsult inom compliance och risk inom finansbranschen, tidigare bl.a. VD för Nordnet Pension.

Övriga uppdrag: VD och delägare i Josef Anderson Eftr AB

Aktieinnehav: 416 B-aktier

Henrik von Essen

Född 1963

Civilekonom

Ledamot och VD

Tidigare bl.a. en av grundarna till Whitebeam Fund Marketing AB.

Övriga Uppdrag: Styrelseledamot i ExeoTech Invest (Publ) AB; VD och ägare av Hevonen Invest AB

Aktieinnehav: 820 B-aktier

Anders Vidhav

Född 1967

Sjöingenjörsexamen

Ledamot

VD och delägare i Star Lake Holding AB, som tillhandahåller vintertestmiljö för framförallt fordonsindustrin, och som tidigare varit VD för bl.a. Josab International AB (publ), ett vattenreningsbolag noterat på Aktietorget

Övriga uppdrag: VD i Vidhav Solutions AB, ordförande i Hjärtebarn Design AB

Aktieinnehav: 0

Jesper Birgemo

Ekonom

Ledamot

Övriga uppdrag: VD och ledamot för ExeoTech Invest AB; delägare och ledamot för Aice AB

Aktieinnehav: 0

Ledning

Henrik von Essen

Född 1963

Civilekonom

Ledamot och VD

Tidigare bl.a. en av grundarna till Whitebeam Fund Marketing AB.

Övriga Uppdrag: Styrelseledamot i ExeoTech Invest (Publ) AB; VD och ägare av Hevonen Invest AB

Aktieinnehav: 820 B-aktier

Advisory Board

Fredrik Nygren

Fil.kand examen från Lunds Universitet

Ordförande i Advisory Board och Verkställande direktör för La Petite Epicerie Saigon Ltd.

Övriga uppdrag: Ledamot i Swedish Lloyd Ltd, Millicent Ltd, Vedrey Shipping Ltd och Consilium AB (publ). Ordförande i LPE International (Pte) Ltd, Twinblade Technologies Holding Sweden AB (publ), Catfish Shipping AB och Amphion Shipping AB. Medlem av advisory board i Saigon Natural Food Ltd, HB May Co. Ltd.

Aktieinnehav: 0

Nguyen Huu Viet

Bachelor of Finance from Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City.

Medlem av Advisory Board och Business Analyst hos La Petite Epicerie Saigon Ltd.

Aktieinnehav: 0

Revisor

Daniel Andersson

Auktoriserad revisor                                                        

Crowe Horwath Tönnervik Revision AB

The site an all its information belong to Indo Kina Ventures AB.
Design made by someone that have a great mind and clue over whats going on
Copyright 2017